English Español Français Deutsch Italiano Nederlands اللغة العربية 日本語 Türkçe 汉语/漢語 Ελληνικά Português Suomi Bokmål русский Svenska język Čeština Dansk Română България íslenska 韓國語 Srpski jezik Hrvatski jezik magyar nyelv
 
 

Backgammonprovisjoner

Her er den vanlige profitt-/provisjonstruktiren etterfunlgt av de fleste online backgammonsider:

Provisjonen tas fra den endelige gevinstsummen (vinneren betaler for begge spillere)

opptil $20: 4%

$20 opp til $100: 3%

Over $100: 2%

Kampspill

Provisjonen tas fra innsatssummen og legges til 0.25% for hvert ekstra poeng i et spill over 1. (vinneren betaler begge)

Opptil $20:

grunnprovisjon (for 1 poeng): 3%, hvert poeng: +0.25%, maksprovisjon: 7%

$20 opptil $100:

grunnprovisjon (for 1 poeng): 2.5%, hvert poeng: +0.25%, maksprovisjon: 6%

$100 og over:

grunnprovisjon (for 1 poeng): 2%, hvert poeng: +0.25%, maksprovisjon: 5%

Articles written by backgammon players about the game
(recent published articles):    [Read all backgammon articles]

Backgammon competitions help improve work efficiency
We are all driven by the constant need to be the best and to know more than others. For this reason alone we work harder whenever we feel our position being threatened by a competitive and we try to be the best at what we do....
- Thursday, July 09, 2009

Poker And Backgammon
There is a common thread between games like poker, backgammon and chess....
- Tuesday, July 21, 2009