English Español Français Deutsch Italiano Nederlands اللغة العربية 日本語 Türkçe 汉语/漢語 Ελληνικά Português Suomi Bokmål русский Svenska język Čeština Dansk Română България íslenska 韓國語 Srpski jezik Hrvatski jezik magyar nyelv
 
 

Backgammonstrategi

Elementer Backgammonstrategi

De fleste som begynner med å spille backgammon lar sjelden brikker stå utsatt til, og slår ut så ofte som de kan. Som du vil forstå, denne tilsynelatende logiske tilnærmelsen er ikke den beste strategien. Nedenfor kan du finne noen av de faktorene som bør tas i betraktning når man skal utarbeide en spilleplan:

Fordeling av brikker

Prøv å fordel brikkene dine mer jevn på brettet. Det er sjelden noe behov for å ha seks eller fler brikker på et enkelt punkt. En spiller med ujevn brikkefordeling vil ha mindre fleksivilitet til å bruke terningkast til sin fordel. Prøv å fordel brikkene for å øke anntalet "gode" kast for hver tur. I tillegg, prøv å å holde brikkene innenfor seks felt fra hverandre. Dette vil hjelpe i tilfelle en brikke trenger å bli beskyttet.

Vit når du skal avdekke brikker

Ikke være redd for å etterlate utslåbare brikker tidlig i spillet for å etablere et sterkt forsvar eller angrep. Tidlig i spillet kan du prøve å etterlate utsatte brikker slik at de kan bli brukt som trøsteiner for å bygge opp et sterlt forsvar eller angrep. Senere i spillet (og spesielt hvis din posisjon er svakere), er å konsultere brikkene best.

Blokkering

For å forhindre at en av motstanderbrikkene skal rømme fra hjemmeruten din så kan du prøve å plassere brikkene dine uten mellomrom like foran motstanderens brikker, og dermed blokkere dem. Hvis du setter opp en perfekt blokkade - seks brikker uten mellomrom i mellom på rekke, så vil det gjøre det umulig for motstanderens brikker å komme forbi.

Å slå ut

Det er vanligvis mye mer verdifult å slå ut de lengst fremskredne motstanderbrikkene. Prøv imidlertid å slå ut din motstanders brikker bare når det er fordelaktig å gjøre det. For eksempel, prøv å slå ut brikkene som motstanderen din ville like å dekke senere for å etablere et viktig punkt. Vurder å IKKE slå ut hvis motstanderen din allerede har brikker på stolpen og du kan etablere et annet viktig punkt hvis du ikke slår ut. Hvis du bestemmer deg for å slå ut, prøv å dekk, i lys av faren for en gjengjeldende utslåing. Hold dine mål i hodet og ikke gå ut på sidespor. Det er imidlertid et gammelt backgammonslagord som fortsatt gjelder, "Når i tvil, slå ut."

Etalber anker

Prøv å etablere defansive punkter (anker) i motstanderens hjemmerute, Dette tjener to formål: (1) det gir deg et langingspunkt om du skulle bli slått ut. (2) Det lar ikke motstanderen okkupere hele hjemmeruten sin. Punkt ved stolpen (20 og 21) er mest verdifulle å okkupere tidlig i spillet. Hvis du kommer på etterskudd i reset, punkt lenge unna stolpen (22, 23 og 24) blir mer verdifulle å okkupere. Det er best å etablere ved-siden-av-liggende anker. Du kan vurdere å tillate dine enkle brikker å bli slått ut med vilje slik at du kan etablere anker, vinne tid og beholde andre fordeler med din posisjon.

Articles written by backgammon players about the game
(recent published articles):    [Read all backgammon articles]

Backgammon competitions help improve work efficiency
We are all driven by the constant need to be the best and to know more than others. For this reason alone we work harder whenever we feel our position being threatened by a competitive and we try to be the best at what we do....
- Thursday, July 09, 2009

Poker And Backgammon
There is a common thread between games like poker, backgammon and chess....
- Tuesday, July 21, 2009