English Español Français Deutsch Italiano Nederlands اللغة العربية 日本語 Türkçe 汉语/漢語 Ελληνικά Português Suomi Bokmål русский Svenska język Čeština Dansk Română България íslenska 韓國語 Srpski jezik Hrvatski jezik magyar nyelv
 
 

Backgammonregler

Poenget med backgammonspillet

Poenget mes spillet er for hver spiller å få alle sine brukker til hjemmeruten sin, og deretter av brettet. Den spilleren som først får alle brikkene sine av brettet, har vunnet.

Å begynne spillet

For å begynne spillet kaster først hver spiller en enkelt terning. Denne avgjør både hvilken av spillerene som skal begynne, og hvilke tall som skal spilles. Hvis man får like tall, så skal begge spillerene kaste på nytt, frem til de får ulike tall. Den spilleren som får det høyeste tallet flytter først i henhold til tallet vist på terningen. Etter det første kastet kaster spillerene begge terningene og har hver sin tur. Terningkastet avgjør hvor mange punkt spilleren kan flytte brikkene sine. Brikkene flyttes alltid forover, til et lavere nummerert punkt. Følgende regler gjelder: En brikke kan bare flyttes til et ledig punkt (et som ikke er okkupert av to eller fler motstanderbrikker)

Flytting avbrikkene

Backgammonbrikkene skal alltid flyttes frem rundt på brettet i henhold til tallene vist på terningen. Numrene som vises på terningen tilsvarer separate trekk. For eksempel, hvis spilleren får 4 og 6, så kan han flytte en brikke fire felt til et ledig punkt og en annen brikke seks punkt til et ledig punkt, eller han kan belge å flytte en brikke til sammen ti felt til et ledig punkt, men baer hvis et av mellompunktene (enten fire eller seks felt fra startpunktet) også er ledig. Stolpen regnes ikke som et felt.

Brikkene flyttes alltid rundt brettet fra en spillers ytre ruter til hans indre- eller hjemmerute.

En brikke kan bare flyttes til et ledig punkt, altså et som ikke er okkupert av to eller fler motstanderbrikker. En brikke kan flytte til et punkt hvis det er okkupert av bare en motstanderbrikke. I så tilfelle blir motstanderbrikken slått ut og plassert på stolpen.

For å unngå at enkeltbrikker blir stående sårbare kan en spiller prøve å bruke trekkene sine for å ta kontroll over et punkt. En spiller tar kontroll over et punkt (får kontroll over en av trekantene på brettet) ved å sette to eller flere av sine brikker på det. Han "eier" da det punktetm og motstanderen kan ikke flytte brikker til det punktet, ei heller svippe innom mens han flytter summen av begge terningene sine med en brikke.

En spiller må bruke begge tallene fra et kast hvis det er mulig å gjøre det i henhold til reglene (eller alle fire hvis det er et dobbelt). Når bare et tall kan spilles, så må spilleren spille det tallet. Eller hvis et av tallene kan spilles, men ikke begge to, så må det største tallet spilles. Når ingen av tallene kan brukes, så mister spilleren sin tur. I tilfeller med doble, når ikke alle fire tallene kan spilles, så må spilleren spille så mange tall som han kan.

Å slå ut og å sette inn igjen

Når en enkelt brikke av en av fargene står alene på et felt kalles den brikken enslig brikke. Når en av motstanderens brikker lander på en enslig brikke, så blir den eneslige brikken slått ut og plassert på stolpen. Når en spiller har en eller flere brikker på stolpen, så er det første har må gjøre å sette den brikken inn i motstanderens hjemmerute. En brikke settes inn ves å flytte den tile et ledig punkt som korresponderer til et av tallene på de kastede terningene. For eksempel, hvis spilleren får 4 og 6, så kan han sette inn en brikke på enten motstanderens fjerde eller sjette punkt, såfremt det ikke er okkupert av to eller fler av motstanderens brikker. Hvis ingen av de to punktene er ledige, så mister spilleren sin tur. Hvis en spiller er i stand til å sette inn noen av, men ikke alle de utslåtte brikkene, så må han sette inn så mange som han kan og deretter si fra seg nesten av sin tur. Etter at den siste av brikkene er satt inn igjen, så kan eventuelle ubrukte tall på terningen spilles.

Flytte av brettet

Så snart en spiller har flyttet alle sine femten brikker til sin hjemmerute, så kan han begynne med å flytte av brettet. En spiller flytter av brettet ved å kaste et tall som korresponderer med det punktet som brikken står på, og deretter fjerne brikken av brettet. Hvis det ikke er noen brikker på det punktet som indikeres av terningen, så må spilleren gjøre et lovlig trekk med en brikke på et høyere nummerert punkt. Hvis det ikke finnes brikker på noen av de høyere nummererte punktene, så kan spilleren fjerne en brikke fra det punktet som er nummerert hakket mindre enn det terningen indikerer. En spiller er ikke pålagt å flytte av brettet hvis han kan gjøre et annet lovlig trekk. En spiller må ha alle sine aktive brikker i hjemmeruten for å kunne flytte av brettet. Hvis en brikke blir slått ut under avflyttingsprosessen, så må spilleren bringe den brikken tilbake til hjemmeruten før han kan fortsette med å flytte av brettet.

Les om pokerregler og finn seneste poker freerolls- no.PokerListings.com

Doblingsterningen

Backgammon spilles med en avtalt innsats. Mens spillet pågår kan en spiller som føler at han har tilstrekkelig overtak foreslå å doble innsatsen. Han kan bare gjøre det på begynnelsen av sin tur, før han har kastet terningene. En spiller som blir tilbydt å doble innsatsen kan avslå, hvilket fører til at han taper spillet og betaler den opprinnelige innsatsen. Det andre alternativet er at han aksepterer spillet og spiller videre med dobbel innsats. En spiller som aksepterer en dobling blir deretter ansett som eier av doblingsterningen, og bare han kan foreslå neste dobling. Etterfølgende doblinger i spillet kalles gjendoblinger. Hvis en spiller avslår en gjendobling, så må han betale innsatsen som sto før gjendoblingen. Eller han kan akseptere doblingen, og han blir da den nye eieren av doblingsterningen og spillet fortsetter med dobbel innsats i forhold til før gjendoblingen. Gjendoblinger kan øke innsatsen til opptil 64 ganger den innsatsen som var når spillet begynte.

Å spille med bevre

En valgfri regel i enkeltmodus (spill for penger), som sier at når en spiller blir doblet, så kan han gjendoble umiddelbart, uten å miste eierskapet over doblingsterningen. Den opprinnelige dobleren kan akseptere eller avslå som ved en vanlig dobling.

Gammon og Backgammon

På slutten av spillet, hvis den tapende spilleren har flyttet minst en brikke av brettet, så taper han bare den verdien som vises på doblingsterningen (den opprinnelige innsatsen eller ett poeng hvis det ikke har vært noen doblinger). Hvis den tapende spilleren ikke har flyttet en eneste brikke av spillet sies han å ha blitt utsatt for en gammon, og han taper det doble av det som doblingsterningen egentlig sier. Videre, hvis han fortsatt ikke har flyttet en eneste brikke av brettet, og fortsatt har brikker på stolpen eller i vinnerens hjemmerute, så sies han å ha blitt utsatt for en backgammon, og han taper tre ganger den verdien som doblingsterningen tilsier.

Articles written by backgammon players about the game
(recent published articles):    [Read all backgammon articles]

Backgammon competitions help improve work efficiency
We are all driven by the constant need to be the best and to know more than others. For this reason alone we work harder whenever we feel our position being threatened by a competitive and we try to be the best at what we do....
- Thursday, July 09, 2009

Poker And Backgammon
There is a common thread between games like poker, backgammon and chess....
- Tuesday, July 21, 2009