English Español Français Deutsch Italiano Nederlands اللغة العربية 日本語 Türkçe 汉语/漢語 Ελληνικά Português Suomi Bokmål русский Svenska język Čeština Dansk Română България íslenska 韓國語 Srpski jezik Hrvatski jezik magyar nyelv
 
 

Couetteregler

Hver spiller som påbegynner en chouette etablerer spillerekkefølgen ved å kaste en terning. Den personen som kaster høyest blir heretter ?boksen?, og den neste ?Kaptein?, o.s.v. Dersom noen får likt så løses det ved omkast frem til en klar rekkefølge er etablert.

Kapteinen og Boksen kaster begge en terning for å starte spillet (som vanlig) og
spillet fortsetter som for et vanlig backgammonspill (med untak forklart nedenfor)

Automatisk dobling inntrer der Kapteinen og boksen kaster det samme tallet til å begynne med.

Etter den første automatiske doblingen, så kan boksen avgjøre om resten skal inntreffe.

"Jakop-regelen" gjelder. Det betyr, at en Gammon kan bare hevdes mot en spiller dersom doblingsterningen har blitt han tilbydt eller akseptert.


Dersom en doblingsterning er akseptert av en motstander så kan den bli "bevret", det vil si, at den personen som aksepterer den kan doble mens han tar kuben. Hvis det blir gjort så kan den som terningen opprinnelig kom fra doble igjen (det kalles en "racoon"), men terningen står etter det fortsatt igjen hos han som aksepterer.


Kapteinen på laget har rett til å foreta alle trekkene.


Råd kan bare bli gitt av de personene som har tilbydt eller akseptert doblingsterningen, eller der kapteinen ber om råd.


Når mulig må boksen ta kapteinens doblingsterning hvis den blir tilbudt han. Unntaket er hvor boksen allerede har akseptert doblingsterniger fra ande medlemmer av laget, og kapteinen tilbyr deres terning på et senere tidspunkt.

Hvis boksen tilbyr terningen til alle medlemmer av laget og bare en aksepterer, så må han "bevre" terningen.


Boksen må gi hver spiller tilstrekkelig mulighet til å tilby doblingsterningen. Så snart boksen har akseptert eller avslått terningen, kan imidlertid ingen tilbud kan bli gjort av andre spillere inntil det etterfølgende kast.


For å beholde kontroll over spillet, så må boksen vinne spillet og være minst uavgjort på pengesiden. Hvis alle motstanderenes tilbyr doblingsterningen på samme tid, så må boksen godta tilstrekkelig mange til at de minst går uavgjort om de skulle vinne. Hvis han godtar bare den fra kapteinen, så må den bevres.


Hvis kapteinens terning gis til boksen, så spiller neste person på laget for kapteinen. Hvis laget vinner, så får den droppede kapteinen terningen. Hvis boksen vinner så havner kapteinen på bunnen av laget som vanlig.


Hvis kapteinen avslår en dobling, så blir neste spiller på laget kaptein, og den tidligere kapteinen havner på bunnen av laget.


Hvis personen som er boks fratrer posisjonen av andre årsaker enn at han har tapt, så blir neste person i linjen for kaptein boks, og den neste deretter kaptein.

Articles written by backgammon players about the game
(recent published articles):    [Read all backgammon articles]

Backgammon competitions help improve work efficiency
We are all driven by the constant need to be the best and to know more than others. For this reason alone we work harder whenever we feel our position being threatened by a competitive and we try to be the best at what we do....
- Thursday, July 09, 2009

Poker And Backgammon
There is a common thread between games like poker, backgammon and chess....
- Tuesday, July 21, 2009