English Español Français Deutsch Italiano Nederlands اللغة العربية 日本語 Türkçe 汉语/漢語 Ελληνικά Português Suomi Bokmål русский Svenska język Čeština Dansk Română България íslenska 韓國語 Srpski jezik Hrvatski jezik magyar nyelv
 
 

Motif Backgammon

Enkelt sett analyserer motif backgammonbrettet og regner ut sannsynlighetene på en måte som gir den den beste sjangsen for å vinne. Den fungerer med en sofistikert algoritme som går over hele brettet og finner ut det beste NESTE TREKK.

Det er to måter å gjøre det på: Den ene er å se på hvert trekk som om det er det siste, den andre er å se på det trekket motif bør gjøre nå, ved å ta det neste i betraktning.

Motif kan spille like bra som en proffesjonell backgammonspiller, det er nesten som et sjakksill. For å utvikle en god motif, så må vi lage en liste over typiske situasjoner, som er så fullstendig som mulig, på denne måten kan motif-en spille akkurat slik et menneske ville gjort. Ved å fortelle den på forhånd at vis situasjonen på brettet for øyeblikket er X, så skal den spille Y. Et sjakkspill er på noen vis mye mer komplisert, men på den andre siden er det enklere å analyserem fordi i sjakk er det, i motsetning til i backgammon, ingen kuber som bestemer hhva du kan gjøre og ikke i ditt neste trekk.

Articles written by backgammon players about the game
(recent published articles):    [Read all backgammon articles]

Backgammon competitions help improve work efficiency
We are all driven by the constant need to be the best and to know more than others. For this reason alone we work harder whenever we feel our position being threatened by a competitive and we try to be the best at what we do....
- Thursday, July 09, 2009

Poker And Backgammon
There is a common thread between games like poker, backgammon and chess....
- Tuesday, July 21, 2009