English Español Français Deutsch Italiano Nederlands اللغة العربية 日本語 Türkçe 汉语/漢語 Ελληνικά Português Suomi Bokmål русский Svenska język Čeština Dansk Română България íslenska 韓國語 Srpski jezik Hrvatski jezik magyar nyelv
 
 

Backgammon Reglerna

Konstverk den backgammon Spel

Föremålen om spel behandlar varje spelaren enligt bringa samtliga hans damspel in hans hemmet bräde, och alltsa enligt bären dem institute råden. Den första spelaren att få samtliga hans damspel institute råden ice vinnaren.

Startande den backgammon spel

Till starta spelen, varje spelaren rullar i enda tärningarna. Detta bedömer båda spelaren enligt ga först duck antalen till vara spillt. Huruvida jämlike antalen sträcka till, då båda spelarna rulle ånyo till dess den rulle annorlunda antalen. Spelaren vilken kast den högsta antalet flyttningar första alltefter antalen förvisat på det tärningarna. Efter den första rulle, spelarna kast båda tärningarna duck växla vänder. Den rulle om tärningarna indikerar hur mycket ställen ( respektive pips ) i spelaren kunna rörelse hans damspel. damspel flock jämt flyttade framåt, enligt i sänk - numrerad pigg. Följande reglerna gälla : I besiktningsman kunna blott flyttas enligt en öppna pigg ( någon inte ockuperat bi tu respektive övrig motsätta damspel ).

Flyttanden den Damspel

Den backgammon damspel måsta jämt flyttas framåt ca råden alltefter antalen vist på det tärningarna. Antalen på det tu tärningarna bilda skild flyttningar. Till exempel, huruvida i spelaren rullar 4 duck 6, han måtte rörelse någon besiktningsman fyra mellanrum enligt en öppna pigg duck en ny besiktningsman sex mellanrum enligt en öppna pigg, respektive han måtte rörelse den någon besiktningsman i fullständig om tie mellanrum enligt en öppna pigg, utom enda om vare sig den medelbra ställen ( endera fyra respektive sex mellanrum från startande punkten ) ice likaså öppna. Stången inte beregnet som utrymme.

Den damspel flock jämt flyttade ca råden från en spelaren yttre bräde enligt hans inre respektive hemmet bräde.

I besiktningsman fa finnas flyttade blott enligt en öppna pigg, någon den där er inte ockuperade bi tu respektive övrig motsätta damspel. I besiktningsman måtte finnas tillfallit bor hos i pigg huruvida är det ockuperade bi bara etta om motspelare damspel. I det tillfället den motsätta besiktningsman ice slå duck placerat på det bom.

Enligt sky undan avgången enda damspel sårbar i spelaren kunna prova enligt nyttjar hans rulle enligt göra en punkt. I spelaren gör i pigg ( tar kontroll av vare sig triangeln på det bräde ) bi utplacering tu respektive övrig hans damspel pa den. Han då " äga " vad pigg, duck hans motståndaren inte kan rörelse i besiktningsman därtill pigg inte heller röra ned pa den vid anskaffning den kombinerad fullständig om hans tärningarna med ett besiktningsman.

I spelaren måsta nyttjar båda antalen av en rulle huruvida är det legalt möjligt enligt göra sålunda ( respektive samtliga fyra antalen av en dubbel ). Vid bara etta antalet kan vara spillt, spelaren måsta skådespel vad antalet. Respektive huruvida endera antalet kan vara spillt utom ej båda, den övervikten måste spillt. Vid varken antalet kan vara begagnad, spelaren förlorar hans övergå. I fallet av dubbel, vid samtliga fyra antalen inte kan spelas, spelaren måsta skådespel sasom flera antalen hur han kunna.

Sla duck Börjar

I pigg ockuperade av en enda besiktningsman perceive endera kulör kallas i bläckplump. Huruvida en motsätta besiktningsman länder enligt i bläckplump, plätten ice slå duck placerat på det bom. Närsomhelst i spelaren har någon respektive övrig damspel på det bom, hans första skyldighet skall lägga in vad besiktningsman in i motsätta hemmet bräde. I besiktningsman ice inknappade bi flyttanden it enligt en öppna pigg motsvarande enligt vare sig antalen på det rullade tärningarna. Till exempel, huruvida i spelaren rullar 4 duck 6, han måtte lägga in i besiktningsman till endera den motståndare fyra pigg respektive sex pigg, sa langt sasom den framtida pigg inte ockuperade bi tu respektive övrig hans motståndare damspel. Huruvida varken om ställen ice öppna, spelaren förlorar hans övergå. Huruvida i spelaren ice köpa duktig lägga in några utom ej samtliga hans damspel, han måsta lägga in sasom flera sasom han kunna och alltsa förverka resten hans övergå. Efter senaste av en spelarna damspel er blitt inknappade, några oanvänd antalen på det tärningarna måste spillt.

Lager Institute

Tidigare i spelaren har flyttat samtliga hans femton damspel in hans hemmet bräde, han kunna begynna lager institute. I spelaren bären institute i besiktningsman, bi rullande et antal vad motsvarar utloppen på vilken den besiktningsman vistas, och alltsa ta bort vad besiktningsman från bräde. Huruvida sitter inga besiktningsman på det pigg antyd bi den rulle, spelaren måsta åstadkomma i rättslig rörelse med i besiktningsman enligt i högre - numrerad pigg. Huruvida finns inga damspel på det högre - numrerad ställen, spelaren kunna avlägsna i besiktningsman från härnäst mest hög punkt. I spelaren ice under ingen skyldighet enligt för björn av huruvida han kunna åstadkomma en på annat sätt rättslig rörelse. I spelaren måsta ha samtliga hans aktivt damspel in hans hemmet bräda i befalla enligt för björn av. Huruvida i besiktningsman ice slå i löpet av bären - institute processen, spelaren måsta bringa vad besiktningsman karm enligt hans hemmet bräde tidigare fortsättning enligt för björn av.

Fördubblanden Kuben

Backgammon ice spillt fritt banvagn/järnvägsvagn en enig vad. Under maträtten av spelen, i spelaren vilken känner han har i tillräcklig företräde måtte föreslå fördubblanden hans prispengar vid hästkapplöpningar med mera. Han måtte göra sålunda, blott hos början en hans övergå, duck tidigare han har rullade tärningarna. I spelaren vem er han valbar i dubbel måtte neka, i vilket fall han bevilja spelen duck betalar ursprungligen vad. På annat sätt, han måsta antaga den dubbel duck leka pa till den nya högre prispengar vid hästkapplöpningar med mera. I spelaren vilken goda i dubbel blir ägaren om kuben duck blott han måtte göra det härnäst dubbel. Efterföljande dubbel inne om samma spel flock kallat fördubblas. Huruvida i spelaren nekar i fördubblas, han måsta avlöna den vad vad uppgick på spill före den fördubblas. På annat sätt, han blir den nya ägarinna om kuben duck spelen fortfarande till två gånger gårdagen prispengar vid hästkapplöpningar med mera. Fördubblas kunna öka övre-bogserad 64 tider ursprungligen vad.

Leker med mus

En tillval regel i Enda Maner ( pengar skådespel ) som säger vad vid i spelaren ice parvis, han måtte ofördröjligen fördubblas ( mus ) tag se retain tillhörighet om fördubblanden kuben. Ursprungligen dubbel har valen perceive accepter respektive avslå hur med ett normal dubbel.

Humbug duck Backgammon

Bak i spelen, huruvida den förlorande spelaren har tald institute minst någon besiktningsman, han förlorar blott värden visande på det fördubblanden kuben ( ursprungligen vad respektive någon pigg huruvida dit ha varit inga dubbel ). Likväl, huruvida förloraren har inte tald institute någon av hans damspel, han er humbug duck förlorar två gånger värden om fördubblanden kuben. Övrig sålunda, huruvida förloraren har inte tald institute någon av hans damspel duck ännu har en besiktningsman på det bom respektive inne om vinnare hemmet bräde, han er backgammon duck förlorar tre gånger värden om fördubblanden kuben.

Articles written by backgammon players about the game
(recent published articles):    [Read all backgammon articles]

Backgammon competitions help improve work efficiency
We are all driven by the constant need to be the best and to know more than others. For this reason alone we work harder whenever we feel our position being threatened by a competitive and we try to be the best at what we do....
- Thursday, July 09, 2009

Poker And Backgammon
There is a common thread between games like poker, backgammon and chess....
- Tuesday, July 21, 2009