English Español Français Deutsch Italiano Nederlands اللغة العربية 日本語 Türkçe 汉语/漢語 Ελληνικά Português Suomi Bokmål русский Svenska język Čeština Dansk Română България íslenska 韓國語 Srpski jezik Hrvatski jezik magyar nyelv
 
 

Backgammon Tippen

Trots backgammon ice betraktat spelen perceive skicklighet, faktorn perceive lyckan i denne spel egentligen stoffet.

Differensen emellan se loser duck vinnare ligger in sin förstånd om backgammon huvudmotiven. Den vinnare ansa betrakta spelen som sammanblanda perceive lyckan duck skicklighet. Den veta, är det bättre enligt rörelse trots it måtte medföra i fel. På denne måte framgångsrik spelarna måtte uppmana sin motståndare enligt åstadkomma övrig fel. Sitter den durton veta - hur perceive leker väl ledande din misstag.

Backgammon tippen flock inriktat förutsatt att man med det viktigast ställen duck därigenom förbättrande din vinnande utsikter. Emedan våre backgammon tippen pärm den spelet är slut huvudmotiven, den testamente kostym båda egentlig levnad duck online backgammon spelarna. 1. Fritt banvagn/järnvägsvagn de där vilken icke gör det veta Du kan Fördubblas. Vid din motståndaren dubbel man enligt tu, du kan fördubblas enligt fyra närsomhelst det är din tur att kupera vända till rulle. I särskild, betrakta i sticka enligt 3 vart du er efterföljande 1-0. Din motståndaren dubbel, duck man vidtaga. Du borde JÄMT övergå kuben enligt din härnäst rulle. Va vill du ha enligt mista? Huruvida man mista detta spel man mista tändstickan, sålunda varför inte vara säker på vinna tändstickan huruvida du vinna spelen?


 2. Vid du er bakefter i en löpning är det vanligen galet enligt förlåt en ankare respektive i position pigg. Avvakta vad sköt fa finnas din blott råkar vinna.


 3. I tveksamma fall, slå. Sla tar förrann in flesta sammanhang, särdeles enligt din motståndaren? s flank om bräde vid it gör i större ålder avvikelsen den löpning. Din motståndaren måtte bal.
  Vid du er bakefter inne om löpning duck avvakta i sköt, Slot duck bygga meningen in din hemmet bräda i befalla. 4. Jämt Slot enligt utbreda bäste åldern, särdeles 6pt bäste åldern emedan du har minskade damspel enligt arbeta med. Undantagen förment vid man riskera väsen lägga bakefter i bäste åldern dig själv. 5. Vid man måsta ge sig av i kulstötning, din damspel vart den testamente gör flesta god om inte slå. 6. Tidig inne om spel, prova enligt sky undan uttrycka damspel enligt lågt ställen. It inskränker din valmöjligheter senare på dagen spel. Stundom är det befogenhet, utom huruvida du har i anständig alternativet, prova inte till lägga damspel enligt din 1- duck 2- ställen alltför tidigt. 7. Huruvida du er leker i 2- pigg sticka, respektive ha nått i resultat vart båda spelarna nöd 2 ställen enligt vinna ( hur 1-1 i en 3- pigg sticka, respektive 3-3 i en 5- pigg sticka ) är det vanligen rätt till dubbel till din första möjligheten. Huruvida du er leker i rejält starkare spelaren, du borde dubbel vid du har några företräde, ingen materia hur spenslig. Din motståndaren testamente ju dubbel senare huruvida han se obtain fördelen, utom du kan ej förstå senare vid den er korrigera enligt dubbel. Icke gör det vara rädd for å övergå it in nämligen huvudsakligen i någon - pigg sticka. 8. Jämt har en flat. Planen måtte förvandla av någon rulle till den härnäst, utom jämt appeal avståndsinställning enligt hur du kan vinna spelen, respektive huruvida i loose ice mycket sannolik, hur enligt frälsa den humbug. 9. Höra hur enligt nyttjar sticka billigheten tabellerna duck åstadkomma din sticka fördubblanden duck anskaffning avgörandena utifrån dem. Emedan flesta spelarna på det Zon skådespel relativt kort överensstämmer, finns i begränsat antal tydlig sammanhang den där vill dyker upp. Lära den rätt fördubblanden strategi fritt banvagn/järnvägsvagn varje resultat kunna åstadkomma i JÄTTELIK ålder avvikelsen din vunnit - loose platta. 10. Aldrig göra en flytta till dess du har utpeka minst en eller två duglig alternativa.


 11. Huruvida din motståndaren er det icke fördubblanden, man möjligen böra appeal.Articles written by backgammon players about the game
(recent published articles):    [Read all backgammon articles]

Backgammon competitions help improve work efficiency
We are all driven by the constant need to be the best and to know more than others. For this reason alone we work harder whenever we feel our position being threatened by a competitive and we try to be the best at what we do....
- Thursday, July 09, 2009

Poker And Backgammon
There is a common thread between games like poker, backgammon and chess....
- Tuesday, July 21, 2009