English Español Français Deutsch Italiano Nederlands اللغة العربية 日本語 Türkçe 汉语/漢語 Ελληνικά Português Suomi Bokmål русский Svenska język Čeština Dansk Română България íslenska 韓國語 Srpski jezik Hrvatski jezik magyar nyelv
 
 

Hur enligt skådespel backgammon

I steg av steg vägledare :

1. Upprättar den backgammon bräde.

2. Häcka emot din motståndaren med det bräde tillsammans tu.

3. Kasta en enda dön enligt bestämma vilken testamente komma till rörelse första. Rulle ånyo huruvida båda spelarna få samma antalet.

4. Rörelse första alltefter den rulle om tärningarna huruvida man rullade den högre antalet, utom tänk vad man måsta nyttjar båda tärningarna enligt bestämma din första rörelse.

5. Antalet ställen 1 per 24 startande med det pigg på det över till det rått hörn längst bort bort från man.

6. Flytta in i moturs led, duck iakttaga din motståndaren flyttanden moturs likaså.

7. Rörelse till öppna ställen blott, man är inte tillåten enligt rörelse till ställen med tu respektive övrig motsätta damspel.

8. Rörelse all pips vist på det tärningarna. Skådespel den övervikten huruvida du kan blott nyttjar vare sig den tu antalen respektive sasom flera om dubbel.

9. Ställen din motspelare besiktningsman på det bom vid man slå i bläckplump.

10. Begynna lager institute vid du har flyttade samtliga perceive din damspel in din hemmet bräde.

Nå den er matdags i hrefhttp =":/www. play65.com/download.html?/ did=25901&tag1=13&tag2=2
">Klicka här enligt ladda ned mjukvaran duck början som leker in minskade då 5 protokoll

avnjuta

Articles written by backgammon players about the game
(recent published articles):    [Read all backgammon articles]

Backgammon competitions help improve work efficiency
We are all driven by the constant need to be the best and to know more than others. For this reason alone we work harder whenever we feel our position being threatened by a competitive and we try to be the best at what we do....
- Thursday, July 09, 2009

Poker And Backgammon
There is a common thread between games like poker, backgammon and chess....
- Tuesday, July 21, 2009