English Español Français Deutsch Italiano Nederlands اللغة العربية 日本語 Türkçe 汉语/漢語 Ελληνικά Português Suomi Bokmål русский Svenska język Čeština Dansk Română България íslenska 韓國語 Srpski jezik Hrvatski jezik magyar nyelv
 
 

Motif Backgammon

Basit olarak, motif tavla tahtasını analiz eder ve olasılıkları hesaplayarak oyunu kazanmak için en iyi şansı bulur. Karmaşık bir algoritma kullanarak tüm tahtayı gözden geçerek en iyi sonraki haraketi bulur.

Sonraki hareketi hesaplamak için iki seçenek var:

Birincisi her hareketi sadece kendisi var olarak kabul etmek.
İkincisi birinci hareketinden sonraki sonuçları hesaplamaya göre hareket yapmak.

Motif profesyonel bir oyuncu gibi oynayabilir. Biraz satranç gibi. İyi bir motif geliştirmek için, sıradan olan taş sıranışları listesi yapmamız lazım. Mümkün ise, tüm sıranışlarını girmek lazım. Böylece, motifimiz insan gibi oynar.

Articles written by backgammon players about the game
(recent published articles):    [Read all backgammon articles]

Backgammon competitions help improve work efficiency
We are all driven by the constant need to be the best and to know more than others. For this reason alone we work harder whenever we feel our position being threatened by a competitive and we try to be the best at what we do....
- Thursday, July 09, 2009

Poker And Backgammon
There is a common thread between games like poker, backgammon and chess....
- Tuesday, July 21, 2009