English Español Français Deutsch Italiano Nederlands اللغة العربية 日本語 Türkçe 汉语/漢語 Ελληνικά Português Suomi Bokmål русский Svenska język Čeština Dansk Română България íslenska 韓國語 Srpski jezik Hrvatski jezik magyar nyelv
 
 

Chouette kuralları

Zarlara göre oynama sırası belirlenir.

Her takım kendi kübüne sahip olur.

Kaptan ve kutu birer zar atar (normal gibi) ve normal bir tavla oyunu devam eder. Listelenen değişiklikler var:

Kaptan ve kutu aynı ilk zar atınca otomatik double'lar olur.

İlk otomatik doubledan sonra Kutu doubleları belirler.

Jacoby Rule geçerlidir. Bir rakibe sadece küp teklif edilip ya da kabul edilirse mars yapılabilir.

Rakip bir küp kabul ederse 'beaver' yapılabilir. Kabul eden double edebilir kübü. Double edilirse teklif eden tekrar double edebilir. Buna racoon denir. Ama küp kabel edende kalır.

Mümkün ise kutu kaptanın kübünü teklif edilirse almak zorundadır. Sadece kendileri içinde küp kabul ettiklerse kabul etmek zorunda değiller.

Kutu tüm takımı küp ederse ve sadece o takımdan bir kişi kabul ederse beaver yapmak zorundadırlar.

Kutu her oyuncusuna kübü teklif etmek için eşit fırsat vermelidir. Küp kabul ya da ret edilirse o atışta takrar küp yapılamaz.

Oyunu kontrolde tutmak için kutu oyunu kazanıp ve parada en az eşit olmalıdırlar. Kaptanın kübü kutu tarafından düşürülürse takımın sonraki kişisi kaptan için oynar. Kaptan kazanırsa, düşürülen kaptan kutuyu alır. Kutu kazanırsa düşürülen kaptan takımın altına gider.

Kaptan bir double reddederse takımın sonraki kişi kaptan olur ve önceki kaptan takımın altına gider.

Kutudaki kişi takımı terkederse sonraki kaptan olacak kişi kutuyu olur ve önceki kaptan takımının sonraki kişi yeni kaptan olur.

Articles written by backgammon players about the game
(recent published articles):    [Read all backgammon articles]

Backgammon competitions help improve work efficiency
We are all driven by the constant need to be the best and to know more than others. For this reason alone we work harder whenever we feel our position being threatened by a competitive and we try to be the best at what we do....
- Thursday, July 09, 2009

Poker And Backgammon
There is a common thread between games like poker, backgammon and chess....
- Tuesday, July 21, 2009