English Español Français Deutsch Italiano Nederlands اللغة العربية 日本語 Türkçe 汉语/漢語 Ελληνικά Português Suomi Bokmål русский Svenska język Čeština Dansk Română България íslenska 韓國語 Srpski jezik Hrvatski jezik magyar nyelv
 
 

Tavla kuralları

Tavlanın amacı

Tavlanın amacı, oyuncuların tüm taşlarını kendi bölgelerine getirip tahtadan kaldırmaktır.

Oyunun başlangıcı

Oyuna başlamak için, her oyuncu tek bir zar atar. En yükseği atan başlar. Aynı gelirse tekrar atılır. Bu bölümden sonra şimdi iki zar da kullanılır. Zarların üstlerindeki sayılar, seçilen taşların ne kadar nokta gidebileceklerini gösterir. Bir taş sadece bir ya da hiç taşı olmayan bir noktaya gidebilir.

Taşları hareket ettirmek

Zarlardaki numaralar taşların nereye gidebileceklerini belirlerler. Zarlarda 4 ve 6 gelirse bu demek ki bir tane taş 4 nokta gidebilir ve ötekisi 6.

Taşlar her zaman saate karşı giderler. Taşlar sadece kendilerinin oldukları noktalar, boş noktalar ve rakibin bir tane taşı olduğu noktalara gidebilirler. Zarların tümü oynanamayınca, oyuncu hareket ettirebildiği kadar taş oynamalıdır.

Tahtadan taş kaldırmak

Rakibin tek bir taşı olduğu bir noktaya oyuncu bir taş getirirse, rakibin taşı o noktadan kaldırılıp tahtanın ortasına koyulur. Bu oyuncunun turundan sonra rakip o taşı oyuncunun alt solundaki bölgeye taşını koymaya çalışır. İki zar atıp oyuncunun solundan bir numarası başlayıp seçtiği zarına göre taşı oraya koyar. Hiç gidebileceği nokta gelmez ise oyuncu tekrar başlar. Taşlar girdikten sonra kullanılmayan zar kalırsa o zar istediği bir taşı oynamak için kullanılır.

Oyun sonunda taş kaldırmak

Bir oyuncunun tüm taşları sol altına gelince, taşları kaldırmaya başlayabilir. Zar numaralarına göre soldan bir numarası başlayıp taşlarını kaldırabilir. Tüm taşlarını ilk kaldıran, oyunu kazanır.

Oyunu ikilemek

Oyunu kazandığını düşünen oyunu ikileyebilir. Bir kişi sadece zarı atmadan önce ikilemeyi isteyebilir. Öteki oyuncu kabul etmezse, oyun isteyen ile biter. İkilemeyi kabul ederse, o kişi ikileme kübüne sahip olur ve sadece o ikileme isteyebilir.

Mars

Rakip hiç bir taş kaldıramazsa, kazanan iki puan kazanır. Buna mars denir.

Articles written by backgammon players about the game
(recent published articles):    [Read all backgammon articles]

Backgammon competitions help improve work efficiency
We are all driven by the constant need to be the best and to know more than others. For this reason alone we work harder whenever we feel our position being threatened by a competitive and we try to be the best at what we do....
- Thursday, July 09, 2009

Poker And Backgammon
There is a common thread between games like poker, backgammon and chess....
- Tuesday, July 21, 2009